Stablo - Logopedski kabinet Zadar

Logopedsko savjetovanje

Logopedsko savjetovanje StabLo - Logopedski kabinet Zadar

Nakon detaljne logopedske procjene, dajemo povratne informacije o djetetovom  razvoju, razvoju njegovih vještina u odnosu na predškolsku i školsku dob te po potrebi i pisani nalaz.

Posebna pažnja se pridaje savjetovanju roditelja/skrbnika o poticajnim postupcima u svakidašnjem okruženju. Najuža djetetova obitelj je vrlo važna karika u samom napretku. Roditelji/skrbnici svojim vlastitim snagama mogu potaknuti i unaprijediti djetetov razvoj.

Ponekad je vrlo važno u savjetovanje uključiti i osobe  koje su  uključene u djetetov život, kao što su djelatnici vrtića i škole.

Stablo - Logopedski kabinet Zadar

Logopedski kabinet "StabLo" pruža logopedske usluge dijagnostike, savjetovanja i terapije u području komunikacije, jezika i govora djece i odraslih.