Stablo - Logopedski kabinet Zadar

Logopedska dijagnostika

Logopedska dijagnostika StabLo - Logopedski kabinet Zadar

Ovisno o potrebama pojedinca, logopedska procjena okvirno traje od 60 - 90 min. Mjerni instrumenti koje koristimo su: Komunikacijske razvojne ljestvice (KORALJE); ljestvica za rani probir sa sumnjom na autističan spektar (M-CHAT); strukturirani intervju Pragmatički profil svakodnevnih komunikacijskih vještina; standardizirani Peabody slikovni test rječnika; Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja (PredČip) koji je osmišljen i standardiziran u Hrvatskoj, kao i Test razumijevanja gramatike (TROG-2;HR); Reynell razvojne ljestvice govora i Teddy-Test, ljestvica za ispitivanje jezične proizvodnje.

Ukoliko potrebe pojedinca zahtijevaju dodatne pretrage, uputit ćemo vas na stručnjake čija su nam mišljenja i nalazi važni za cjelovitu dijagnostičku sliku. 

Logopedska procjena odnosi se na :

  • komunikacijske vještine,
  • receptivni i ekspresivni rječnik (razumijevanje i izražavanje),
  • govor (njegovu tečnost),
  • artikulaciju glasova (izgovor) te
  • predvještine i vještine čitanja/pisanja.
Stablo - Logopedski kabinet Zadar

Logopedski kabinet "StabLo" pruža logopedske usluge dijagnostike, savjetovanja i terapije u području komunikacije, jezika i govora djece i odraslih.