Stablo - Logopedski kabinet Zadar

O nama

"Tri stvari su nam ostale od raja: zvijezde u noći, cvijeće po danu i dječje oči"

Dante Alighieri

Logopedski kabinet "StabLo" osnovan je u listopadu 2018., godine, sa sjedištem u Zadru. Cilj je pružanje logopedskih usluga: dijagnostike, savjetovanja i terapije u području komunikacije, jezika i govora djece i odraslih. Kabinet je opremljen dijagnostičkim i terapijskim instrumentarijem, a posebna se pozornost daje stalnoj stručnoj i znanstvenoj edukaciji djelatnika.

Želite li surađivati s nama?

Zajedno ćemo doći do cilja.

Tajana Cvjetković - Stablo - Logopedski kabinet Zadar

Tajana Cvjetković, magistra logopedije

Dodiplomsko i poslijediplomsko obrazovanje stekla je na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Po završetku fakulteta, volontira u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje sudjeluje u dijagnostici i terapiji djece predškolske dobi. Petogodišnje iskustvo stječe u osnovnoj školi, u kojoj se susreće s teškoćama djece školske dobi. Završila je nekoliko internacionalnih edukacija iz područja fluentnosti govora, a uže područje njenog stručnog interesa je mucanje.

Sudjelovala je na edukacijama za provođenje Lidcombe programa s djecom koja mucaju, pod vodstvom osnivačice The Montreal Fluency Centre, kanadskog centra za netečnosti u govoru. Također je završila tečaj za provođenje terapije Palin Parent - Child Interaction for Children who Stutter, pod vodstvom predstavnice engleskog centra za djecu koja mucaju The Michael Palin Centre for Stammering Children. Specijalizaciju za poremećaje fluentnosti govora započinje u organizaciji European Clinical Specializationin Fluency Disorders (ECSF).

Stablo - Logopedski kabinet Zadar

Logopedski kabinet "StabLo" pruža logopedske usluge dijagnostike, savjetovanja i terapije u području komunikacije, jezika i govora djece i odraslih.